LED-belysning med solceller inte är inte någon ny företeelse utan har funnits länge

Solcellsdrivna elapparater har funnits länge och det är vanligt med solceller till lite allt möjligt idag. Tekniken har dock en del kvar att önska och många kinesiska apparater och produkter har en förhållandevis kort livslängd då produkterna är behäftade med barnsjukdomar som inte alla ännu upptäckts. LED-belysning med solceller har däremot förfinats under många år och har idag hög prestanda och fungerar även på nordligare breddgrader. Som i Sverige. Idag är Eco by Sweden ledande inom solcellsbelysning och solcellsarmaturer. Något vi arbetat med i 3-4 år vilket är en blygsam siffra jämfört med våra kinesiska leverantörer och deras ingenjörer.

Från solcellsbelysning till solcellsdrivna bilar och cyklar har utvecklingen gått med stormsteg

Numera finns de flesta produkter som kräver el också med en möjlighet att kombinera eldriften eller byta ut den mot förnybar solenergi. Från eldrivna bilar helt beroende av solceller och cyklar med liknande funktioner har funnits och utvecklats på marknaden i skrivande stund. Vad avser LED-belysningen har solcellerna numera fått se sig användas inom nästan alla produktkategorier även den belysning man kan ha inomhus. Det finns wallwashers idag med / och RGB-belysning som drivs helt av solel. Eftersom man ofta också placerar en wallwasher i avlägsna områden var teknikutvecklingen i denna del naturlig. Högre lumen, lägre watt, mer effektiva solcellspaneler är svaret på solcellsarmaturernas framgång. Armaturerna tar ny mark varje dag och började i delar och finns nu i allt-i-ettarmaturer där batteri, solceller och dioder är snyggt ihoppackade i en armatur som både är subtil i sin design och enkel att installera. Utan sladdar. Utan ström.