Solceller är mer effektiva – Hur fungerar solcellsarmaturer

LED gatubelysning med solcellsdrift blir allt vanligare i storstäderna men också på landsbygden och mer avlägsna områden då eldragningar ofta saknas i stora delar av landet. Det är både tidskrävande och kostsamt att dra el. Solcellsarmaturer är därför en optimal lösning på detta problem då de bara installeras på en stolpe för att sedan fungera under krav av underhåll eller liknande. De flesta solcellsarmaturer är idag helautomatiska vilket innebär att man helt sonika installerar dem utan krångel mycket enkelt. Solcellsbelysning är vårt svar på miljöproblemet och kommer skapa många gynnsamma effekter för både djur, natur och människa.