LED-belysning är miljövänlig och håller låg LCC

LED-belysning är miljövänlig och håller en låg livscykelkostnad (LCC). LED-belysning behöver bara lite ström för att belysas. Därför upptäcks krypström enkelt med LED-belysning. Krypström är ström som läcker ut från armaturen ut i lampan. Tidigare belysning krävde en högre strömstyrka för att belysas därför upptäcktes inte krypströmmen med tidigare lampor. Med LED krävs endast några volt för att LED-lampan ska lysa och när man installerar LED så kan man ofta se att dioden belyses något även om elen inte är påslagen. Det kallas krypström. LED-belysning består utav ett material som är halvledare med en anod och en katod. När de båda får ström avger de ljus i strömmens riktning. LED-belysning drivs av likström från 12-volt. Man måste också ha rätt på plus och minus för att få belysningen att fungera. Till skillnad från de tidigare lamporna som gick på växelström där man kan välja både plus och minus då strömmen kvickt växlar mellan polerna.  För att få LED-belysning att fungera i vanliga uttag krävs således en omvandlare som gör om växelströmmen till likström. Det gör man normalt med ett drivdon. Det finns drivdon från Meanwell och Philips som är driftsäkra och håller länge. LED är en färskvara som ska omsättas och inte ligga på hyllan. Produktens komponenter kan då ta stryk. Bland annat bör drivdonet sättas igång inom ett år efter inköp liksom dioderna som ska brännas in vilket tar ca en timme. Bränner man inte in dioderna kan de spricka eller få andra defekter. Detsamma gäller för drivdonet. Man bör ha igång sin LED-belysning en gång varje år för att den ska hålla.

 

Lär mer om LED och andra energieffektiva produkter här.